Så tidleg som i slutten av 1989 var det fleire på Voss, med jobb innan forsvaret, som hadde interesse for slektsgransking og for data. Dei var truleg opptekne av DIS-Norge som var på trappene og det å kunna hjelpa kvarandre med det praktiske arbeidet i slektsgransking. "Skipingsmøtet" eller val av interimstyret vart halde på Mølster 13. desember 1989, med mange frammøtte. Dei største pådrivarane i starten var Rudi Løken, Arne Kjell Slettemoen, Ulf Frøystein og Cato Hansen.