Sivle-laget er ein landsfemnande interesseorganisasjon av frivillige som gjennom seminar og aktivitetar arbeider for å styrkja interessa for og kjennskapen til lyrikaren, journalisten, redaktøren og nasjonalskalden Per Sivle og forfattarskapen hans.Sivle-laget blei stifta 21. september 2002 på Stalheim hotell.


Medlemmane i laget er einskildpersonar, familiar og organisasjonar.