Kulturverkstaden Magasinet har 0 hendingar

Kulturverkstaden Magasinet på Voss vart oppretta som ei ideell stifting i 2000, og husar i dag eit tjuetals kunstnarar, handverkarar og andre kulturarbeidarar.