d'kor har 0 hendingar

d'kor er eit damekor på Voss som blei starta i 1999. Grete Skarpeid er koret sin dirigent. Koret syng ulike typer musikk, frå jazz til folkemusikk.