Arrangement
Tid
10:00 - 16:00
Stad
Voss Herad
Addresse
Denne hendinga var foreslått til oss.

Kulturminnedagane 2022 

Årets tema er Drivkraft: "me takkar varmt for da dei gamle gav" ( frå Vossasongen)

Kulturminnedagane er i regi av Kulturvernforbundet som igjen er tilknytta European Heritage Day, under desse dagen er det arrangement i over 50 land.

I år er det samarbeid med frivillihetens år og det frivillige arbeidet med kultur og kulturminner vert markert under dagane. 

I Voss Herad er desse med

Vassvøre sogelag, Evanger

Eldhusmuseet, Vossamarknaden, Evanger

Stiftinga Bergsliminne

Stiftinga Voss Mylna

Hustveitgarden

Voss Folkemuseum

Voss Herad

Hedleberget Voss

Voss Kunst og Kultur 100 års jubileumet for "Kunsten" Norsk Kunsthandverksskule på Gjernes  17.-18. september

Del denne hendinga: