Voss senioruniversitet har 5 hendingar
Dato: Onsdag 26. januar 2022
Tid: 12:00 - 14:00
Stad: Park hotell
Dato: Onsdag 23. februar 2022
Tid: 12:00 - 14:00
Stad: Park hotell
Dato: Onsdag 23. mars 2022
Tid: 12:00 - 14:00
Stad: Park hotell
Dato: Onsdag 27. april 2022
Tid: 12:00 - 14:00
Stad: Park Hotell
Dato: Onsdag 25. mai 2022
Tid: 12:00 - 14:00
Stad: Park hotell

Voss senioruniversitet er ein ideell organisasjon som samlar interesserte seniorar til foredrag og samtale om eit fagleg tema. Emna er henta frå universitet, høgskule og samfunnsliv.Møta er opne for alle.Opplegget inneber eit foredrag, ei pratestund og høve til til spørsmål og drøfting etter foredraget.Foredraga vert støtta av Folkeakademiet på Voss.