Voss senioruniversitet har 4 hendingar
Dato: Onsdag 27. september 2023
Tid: 12:00 - 14:00
Stad: Park hotell
Dato: Onsdag 25. oktober 2023
Tid: 12:00 - 14:00
Stad: Park hotell
Dato: Onsdag 29. november 2023
Tid: 12:00 - 14:00
Stad: Park hotell
Dato: Onsdag 13. desember 2023
Tid: 12:00 - 14:00
Stad: Park hotell

Voss senioruniversitet er ein ideell organisasjon som samlar interesserte seniorar til foredrag og samtale om eit fagleg tema. Emna er henta frå universitet, høgskule og samfunnsliv.Møta er opne for alle.Opplegget inneber eit foredrag, ei pratestund og høve til til spørsmål og drøfting etter foredraget.Foredraga vert støtta av Folkeakademiet på Voss.