Voss senioruniversitet har 3 hendingar
Dato: Onsdag 17. mars 2021
Tid: 12:00 - 14:00
Stad: Sjå lysing i avisa
Dato: Onsdag 28. april 2021
Tid: 12:00 - 14:00
Stad: sjå lysing i avisa
Dato: Onsdag 26. mai 2021
Tid: 12:00 - 14:00
Stad: sjå lysing i avisa

Voss senioruniversitet er ein ideell organisasjon som samlar interesserte seniorar til foredrag og samtale om eit fagleg tema. Emna er henta frå universitet, høgskule og samfunnsliv.Møta er opne for alle.Opplegget inneber eit foredrag, ei pratestund og høve til til spørsmål og drøfting etter foredraget.Foredraga vert støtta av Folkeakademiet på Voss.