Voss Rockeklubb har 2 hendingar
Dato: Fredag 13. august 2021
Tid: 17:00
Stad: Park hotell Vossevangen
Dato: Laurdag 14. august 2021
Tid: 17:00
Stad: Park hotell Vossevangen

Voss Rockeklubb har eksistert sidan ca. 1980 og har hovudsakelig prioritert å halda øvingslokale og backline til medlemsbanda. Framover vil klubben arbeide med å få i gang igjen VM i Rock og arrangere konsertar.