Voss mållag har ei hending
Dato: Onsdag 28. september 2022
Tid: 19:00 - 21:30
Stad: Voss

Voss mållag fremjar bruk av nynorsk på alle område og i alle lag av samfunnet.