Føremålet til Voss

Lyrikklag er å fremja interessa for- og bruk av tradisjonell lyrikk og samtidslyrikk.