Vestnorsk kulturakademi har 0 hendingar

VKA er eit regionalt kunnskapssenter for kultur og bygdenæring. Akademiet er utvikla sidan 1993 i eit nært samarbeid mellom lokale eldsjeler, Voss kommune, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland, Hordaland husflidslag, og universitetet og høgskulen i Bergen.
Bygdene er i omstilling og utvikling. Det krevst kunnskap om regionen og medvit om korleis lokale ressursar og verdiar skal forvaltast og korleis bygdene skal profilerast i framtida.
Mange unge menneskje ynskjer vidare utdanning. VKA gjev eit lokalt tilbod om vidareutdanning og er eit godt alternativ til å flytta eller pendla. Undervisningsinstitusjonar har ei sterk tiltrekkingskraft og bestemmer i stor grad også framtidig bustad, og er difor ein ressurs for lokalmiljøet.